Werken bij Buffalo.nl? Bekijk onze vacatures →

✓ 30 Dagen bedenktijd

✓ Gratis retour

✓ Eenvoudige retourprocedure

✓ Snelle creditering

Het retourneren van een product is, zonder opgave van redenen, mogelijk binnen 30 dagen. Je hebt een bedenktermijn van 30 dagen. De termijn van 30 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Na de melding dat je van jouw aankoop afziet heb je nog 30 dagen om het product aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Het te retourneren product dient compleet, in goede staat, in de originele verpakking en in een verzenddoos (indien redelijkerwijs mogelijk) geretourneerd te worden.

Retour zenden

Om gebruik te maken van het gratis retour sturen van je bestelling of een deel daarvan, dien je het retour aan te melden.
Stuur een mail naar info@buffalo.nl onder vermelding van het ordernummer, de artikelen die je wilt retourneren en de reden van het retour.
Je ontvangt van ons instructies hoe je de bestelling of een deel daarvan kosteloos kunt retourneren.

Gemaakte kosten voor het op een andere manier retour sturen van een (deel van de) bestelling worden niet door ons vergoed.

Wij verzoeken je om een kopie van de factuur of een papier met daarop bestelnummer of klantnummer bij de retour mee te zenden. Deze informatie is nodig voor een snelle afhandeling van jouw retour. Je kunt ook gebruik maken van het Europees Modelformulier voor Herroeping.

Retouradres:
Buffalo.nl
Jan Rebelstraat 10
1069 CB Amsterdam
Nederland

Zichttermijn is geen probeertermijn

Je dient tijdens de bedenktijd voorzichtig om te gaan met de toegezonden artikelen. Om te kunnen beoordelen of je het product wilt houden mag het gebruikt worden zoals dat normaal gesproken in de winkel zou mogen. Wanneer het product voor meer gebruikt is dan nodig is om dit te beoordelen, ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het artikel. Ook bij onnodige schade aan het product kunnen wij de waardevermindering bij je in rekening brengen.

Aansprakelijkheid retourzending

Zorg dat je een verzendbewijs (geen betaalbewijs) hebt van het retour gezonden pakket en bewaar dit totdat het retour is afgehandeld.
Eventuele beschadigingen tijdens het transport zijn voor rekening van de verzender.

Opbouwkosten

Ook voor de door ons aangeboden opbouwdienst geldt het herroepingsrecht. In het geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Voor terugbetaling geldt hetzelfde als aangegeven voor het herroepingsrecht bij producten. Voor onze opbouwdiensten die binnen de bedenktijd van 30 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat deze zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Deze uitzondering geldt alleen indien de dienst van start is gegaan met uitdrukkelijke instemming van de consument die hierbij verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Creditering

Wij crediteren het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding of herroeping van de overeenkomst. Wanneer Buffalo.nl de retour gezonden goederen echter nog niet heeft ontvangen, mag hij wachten met terugbetalen tot de goederen hem daadwerkelijk hebben bereikt of totdat de klant heeft aangetoond dat de goederen geretourneerd zijn.

Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee betaald is.