Werken bij Buffalo.nl? Bekijk onze vacatures →

Privacy en Cookie Policy

Click here for English

Privacy

Buffalo.nl B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.
Zo snap je precies hoe wij werken.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Buffalo.nl B.V. gevestigd aan Jan Rebelstraat 10 1069 CB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Functionaris Gegevensbescherming van Buffalo.nl B.V. is te bereiken via privacy@buffalo.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft met Buffalo.nl B.V., zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je een bestelling plaatst op onze website, een account aanmaakt, bij aanmelding voor onze nieuwsbrief of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.
Wanneer je, je aanmeldt voor één van onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoon nummer) worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buffalo.nl of die van een derde partij.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buffalo.nl B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@buffalo.nl

Alle gegevens die je uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buffalo.nl B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Buffalo.nl B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Gegevens voor prijsvragen en acties

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan je, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Buffalo.nl B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buffalo.nl B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Je hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Wil je gebruik maken van je recht op verwijdering van je persoonsgegevens, je recht op bezwaar, je recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@buffalo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot verwijdering of inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Buffalo.nl B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer je een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar privacy@buffalo.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

 • Cookierecht.nl
 • Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
 • Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
 • Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Veranderingen

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 4 maart 2024, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan de privacy policy gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens;

Buffalo.nl
Jan Rebelstraat 10
1069 CB Amsterdam
E-mailadres: privacy@buffalo.nl
KvK-nummer: 33184938
BTW-identificatienummer: NL007731577B01

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Buffalo.nl B.V. Je dient ervan bewust te zijn dat Buffalo.nl B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.