Werken bij Buffalo.nl? Bekijk onze vacatures →

Wettelijke garantie / Non Conformiteit

De wettelijke garantie is van toepassing op alle producten gekocht via Buffalo.nl:

Een product moet die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Kortom: doen wat de koper er redelijkerwijs van mag verwachten. Dat betekent dat een product bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur geen gebreken mag vertonen. Blijkt een product niet aan deze verwachtingen te voldoen - met andere woorden: vertoont het een mankement - dan dient Buffalo.nl dit in beginsel kosteloos te herstellen, of als dat niet mogelijk is, een vervangend, vergelijkbaar product te leveren. Of als dat niet mogelijk is: de overeenkomst te ontbinden.

Als het product al langere tijd zonder problemen is gebruikt dan hoeft Buffalo.nl niet het gehele aankoopbedrag te vergoeden. Bij reparatie geldt dat Buffalo.nl kosten mag berekenen als na langere tijd gebruik de levensduur van het product door de reparatie verlengd wordt. Deze wettelijke regels gelden altijd en staan los van een andere gegeven garantie, zoals fabrieksgarantie.

Als het product niet normaal gebruikt is of als er sprake is van normale slijtage dan geldt bovenstaande niet.

Fabrieksgarantie

Buffalo.nl biedt op al haar producten een fabrieksgarantie van 2 jaar (24 maanden), tenzij dit duidelijk bij het desbetreffende product (langer of korter) is aangegeven. Je kunt deze informatie vinden bij het product onder het kopje additionele informatie.
Dezelfde fabrieksgarantie (voorwaarden) is van toepassing mocht de fabrieksgarantie periode langer of korter zijn dan 2 jaar (24 maanden)

Deze fabrieksgarantie is van toepassing op alle niet fitness producten, de fabrieksgarantie bepalingen voor onze fitness producten staan op onze site weergegeven onder het kopje fabrieksgarantie fitness.

- Onder de fabrieksgarantie vallen enkel materiaalfouten en fabricage fouten.
- De fabrieksgarantie periode gaat in op de aankoopdatum, wij adviseren je daarom de aankoopbon zorgvuldig te bewaren.
- De fabrieksgarantie reikt tot het opsturen van eventuele nieuwe originele onderdelen en of omruiling van het product.
- De aangeboden fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de klant al heeft.

Omruiling van een product:

Het product dient in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, gedemonteerd in goede staat te worden aangeleverd, met een kopie van de factuur, een rekeningafschrift of een email met daarin het factuurnummer en overige gegevens waaruit blijkt dat de aankoop bij Buffalo.nl is gedaan. Naast een bewijs van de aankoop, vragen wij ook een duidelijke omschrijving van de vraag en of het defect.
Wij verzoeken je een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken.
Indien het product niet meer leverbaar is, zal deze worden omgeruild voor een alternatief gelijkwaardig product.

Uitsluitingen fabrieksgarantie:

- Schade, falen of verlies ten gevolge van normale slijtage, ongelukken, oneigenlijk of onjuist gebruik, verwaarlozing, misbruik, diefstal en/of vervreemding zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.
- Het ontbreken van de aankoopbon of het niet kunnen overleggen van een model/ type nummer is uitgesloten van fabrieksgarantie
- Schade, falen of verlies ten gevolge van het niet opvolgen van waarschuwingen en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.
- Schade, falen of verlies ten gevolge van het aansluiten op een niet-geaarde of defecte stroomvoorziening die afwijkt van de Nederlandse standaard, zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.
- De genoemde producten dienen te allen tijde in een schone, droge en stofvrije omgeving te worden gebruikt of zijn geplaatst (mits anders aangegeven, bijv. outdoor producten). Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de fabrieksgarantie. (dit geldt ook voor garages, tuinhuizen e.d.)
- Fabrieksgarantie wordt gegeven aan de eerste eigenaar van het product, de fabrieksgarantie is niet overdraagbaar, elke volgende eigenaar wordt uitgesloten van fabrieksgarantie.
- Eventuele batterijen zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.
- De fabrieksgarantie beperkt zich tot het land waar het product is gekocht.
Zoals in bovenstaande punten vermeld, betreffen deze uitsluitingen uitsluitend de fabrieksgarantie. Als verkopende partij staat Buffalo.nl in voor deugdelijke producten.

Transport schade:

Wij verzoeken je de geleverde producten te controleren op eventuele transportschade, schade aan de verpakking en compleetheid van de geleverde pakketten alvorens je voor ontvangst tekent. Mocht er toch transportschade, schade aan de verpakking en of de geleverde pakketten incompleet zijn dan verzoeken we je de schade te beschrijven op de vrachtbrief, foto's te maken van de schade en direct een melding te maken hiervan bij Buffalo.nl.

Bij vragen en/of defecten:

Heb je vragen over het product of over de montage?
Heb je problemen met de bediening van het product?
Wil je eventueel vervangende onderdelen bestellen?

Neem contact op met Buffalo.nl;
e-mail: service@buffalo.nl
tel: +31 (0)20 6675076 (lokaal tarief)

Om je in het geval van vragen of defecten van het product zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn dien je het artikelnummer, het model en het serienummer van het product aan ons te kunnen communiceren.
Vragen en/of defecten gelieve zo goed mogelijk gedocumenteerd aan te leveren bij voorkeur met digitale foto's en/of opnames.

Reparatie van producten op locatie:

Voor eventuele reparatie van producten (buiten de fabrieksgarantie om) gelden de volgende tarieven:

Reparatie werkzaamheden op locatie.: € 47,80 p.uur inclusief BTW.
Reiskostenvergoeding: € 30,25 p.uur inclusief BTW.
* Prijs per kilometer € 0.39 inclusief BTW.

Prijzen zijn inclusief transport van eventueel benodigde onderdelen (Indien van toepassing)
Prijzen zijn exclusief eventueel bestelde/ benodigde onderdelen.
De kosten dienen op locatie, contant of met pin, te worden betaald aan de service monteur (geen creditcards).

*Berekend met routenet.nl vanuit vertrekplaats Amsterdam postcode 1069CB

Wij voeren alleen reparaties uit op producten die bij ons zijn aangeschaft.
Reparatie van producten worden verzorgd door:

Buffalo.nl
e-mail: service@buffalo.nl
tel: +31 (0)20 6675076 (lokaal tarief)